Công ty TNHH Nhôm Đúc Bảo Sơn

– Địa chỉ 1: Kênh Trung Ương, Vĩnh Lộc A, TP. Hồ Chí Minh

– Địa chỉ 2: Khu làng nghề xã Hải Vân, Hải Hậu, Nam Định

– Hotline: 090.603.7939

– Email: nhomducbaoson@gmail.com

Nhận báo giá, tư vấn miễn phí

Công ty TNHH Nhôm Đúc Bảo Sơn

– Địa chỉ 1: Kênh Trung Ương, Vĩnh Lộc A, TP. Hồ Chí Minh

– Địa chỉ 2: Khu làng nghề xã Hải Vân, Hải Hậu, Nam Định

– Hotline: 090.603.7939

– Email: nhomducbaoson@gmail.com

Nhận báo giá, tư vấn
miễn phí

Công ty TNHH Nhôm Đúc Bảo Sơn

– Địa chỉ 1: Kênh Trung Ương, Vĩnh Lộc A, TP. Hồ Chí Minh

– Địa chỉ 2: Khu làng nghề xã Hải Vân, Hải Hậu, Nam Định

– Hotline: 090.603.7939

– Email: nhomducbaoson@gmail.com

Nhận báo giá, tư vấn miễn phí